สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2020   23  
2 Sep 2020   23  
3 Sep 2020   16  
4 Sep 2020   15  
5 Sep 2020   11  
6 Sep 2020   11  
7 Sep 2020   16  
8 Sep 2020   16  
9 Sep 2020   24  
10 Sep 2020   20  
11 Sep 2020   18  
12 Sep 2020   10  
13 Sep 2020   18  
14 Sep 2020   17  
15 Sep 2020   15  
16 Sep 2020   12  
17 Sep 2020   19  
18 Sep 2020   16  
19 Sep 2020   15  
20 Sep 2020   18  
21 Sep 2020   18  
22 Sep 2020   20  
23 Sep 2020   18  
24 Sep 2020   21  
25 Sep 2020   17  
26 Sep 2020   18  
27 Sep 2020   15  
28 Sep 2020   17  
29 Sep 2020   38  
30 Sep 2020   22