สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2020   27  
2 Aug 2020   32  
3 Aug 2020   22  
4 Aug 2020   32  
5 Aug 2020   31  
6 Aug 2020   27  
7 Aug 2020   34  
8 Aug 2020   25  
9 Aug 2020   31  
10 Aug 2020   44  
11 Aug 2020   28  
12 Aug 2020   20  
13 Aug 2020   16  
14 Aug 2020   24  
15 Aug 2020   18  
16 Aug 2020   18  
17 Aug 2020   23  
18 Aug 2020   34  
19 Aug 2020   34  
20 Aug 2020   21  
21 Aug 2020   25  
22 Aug 2020   13  
23 Aug 2020   20  
24 Aug 2020   26  
25 Aug 2020   24  
26 Aug 2020   20  
27 Aug 2020   37  
28 Aug 2020   30  
29 Aug 2020   14  
30 Aug 2020   11  
31 Aug 2020   29