สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2020   16  
2 Jul 2020   22  
3 Jul 2020   23  
4 Jul 2020   17  
5 Jul 2020   14  
6 Jul 2020   18  
7 Jul 2020   17  
8 Jul 2020   26  
9 Jul 2020   20  
10 Jul 2020   24  
11 Jul 2020   16  
12 Jul 2020   14  
13 Jul 2020   20  
14 Jul 2020   15  
15 Jul 2020   12  
16 Jul 2020   17  
17 Jul 2020   12  
18 Jul 2020   27  
19 Jul 2020   20  
20 Jul 2020   20  
21 Jul 2020   22  
22 Jul 2020   21  
23 Jul 2020   27  
24 Jul 2020   17  
25 Jul 2020   16  
26 Jul 2020   18  
27 Jul 2020   17  
28 Jul 2020   25  
29 Jul 2020   27  
30 Jul 2020   34  
31 Jul 2020   25