สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2020   29  
2 Jun 2020   42  
3 Jun 2020   25  
4 Jun 2020   29  
5 Jun 2020   26  
6 Jun 2020   38  
7 Jun 2020   27  
8 Jun 2020   43  
9 Jun 2020   43  
10 Jun 2020   37  
11 Jun 2020   29  
12 Jun 2020   35  
13 Jun 2020   30  
14 Jun 2020   40  
15 Jun 2020   44  
16 Jun 2020   41  
17 Jun 2020   25  
18 Jun 2020   27  
19 Jun 2020   32  
20 Jun 2020   22  
21 Jun 2020   23  
22 Jun 2020   27  
23 Jun 2020   26  
24 Jun 2020   17  
25 Jun 2020   23  
26 Jun 2020   17  
27 Jun 2020   35  
28 Jun 2020   27  
29 Jun 2020   14  
30 Jun 2020   12