สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2020   21  
2 May 2020   22  
3 May 2020   24  
4 May 2020   35  
5 May 2020   41  
6 May 2020   37  
7 May 2020   38  
8 May 2020   44  
9 May 2020   0  
10 May 2020   0  
11 May 2020   0  
12 May 2020   0  
13 May 2020   0  
14 May 2020   0  
15 May 2020   0  
16 May 2020   0  
17 May 2020   0  
18 May 2020   0  
19 May 2020   0  
20 May 2020   0  
21 May 2020   15  
22 May 2020   21  
23 May 2020   25  
24 May 2020   37  
25 May 2020   25  
26 May 2020   30  
27 May 2020   38  
28 May 2020   32  
29 May 2020   34  
30 May 2020   22  
31 May 2020   23