สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2020   12  
2 Apr 2020   19  
3 Apr 2020   12  
4 Apr 2020   20  
5 Apr 2020   15  
6 Apr 2020   20  
7 Apr 2020   24  
8 Apr 2020   15  
9 Apr 2020   20  
10 Apr 2020   24  
11 Apr 2020   20  
12 Apr 2020   26  
13 Apr 2020   21  
14 Apr 2020   25  
15 Apr 2020   21  
16 Apr 2020   24  
17 Apr 2020   34  
18 Apr 2020   29  
19 Apr 2020   19  
20 Apr 2020   20  
21 Apr 2020   29  
22 Apr 2020   26  
23 Apr 2020   38  
24 Apr 2020   30  
25 Apr 2020   14  
26 Apr 2020   16  
27 Apr 2020   25  
28 Apr 2020   26  
29 Apr 2020   35  
30 Apr 2020   26