สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2020   14  
2 Mar 2020   21  
3 Mar 2020   21  
4 Mar 2020   15  
5 Mar 2020   12  
6 Mar 2020   18  
7 Mar 2020   18  
8 Mar 2020   17  
9 Mar 2020   10  
10 Mar 2020   20  
11 Mar 2020   17  
12 Mar 2020   28  
13 Mar 2020   15  
14 Mar 2020   9  
15 Mar 2020   10  
16 Mar 2020   20  
17 Mar 2020   20  
18 Mar 2020   22  
19 Mar 2020   14  
20 Mar 2020   21  
21 Mar 2020   27  
22 Mar 2020   17  
23 Mar 2020   19  
24 Mar 2020   19  
25 Mar 2020   18  
26 Mar 2020   25  
27 Mar 2020   22  
28 Mar 2020   29  
29 Mar 2020   25  
30 Mar 2020   15  
31 Mar 2020   22