สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2020   19  
2 Feb 2020   17  
3 Feb 2020   11  
4 Feb 2020   19  
5 Feb 2020   12  
6 Feb 2020   26  
7 Feb 2020   17  
8 Feb 2020   18  
9 Feb 2020   15  
10 Feb 2020   14  
11 Feb 2020   16  
12 Feb 2020   14  
13 Feb 2020   20  
14 Feb 2020   18  
15 Feb 2020   17  
16 Feb 2020   14  
17 Feb 2020   23  
18 Feb 2020   13  
19 Feb 2020   24  
20 Feb 2020   17  
21 Feb 2020   26  
22 Feb 2020   15  
23 Feb 2020   13  
24 Feb 2020   16  
25 Feb 2020   20  
26 Feb 2020   15  
27 Feb 2020   14  
28 Feb 2020   21  
29 Feb 2020   18