สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2020   14  
2 Nov 2020   15  
3 Nov 2020   10  
4 Nov 2020   13  
5 Nov 2020   13  
6 Nov 2020   10  
7 Nov 2020   18  
8 Nov 2020   3  
9 Nov 2020   9  
10 Nov 2020   10  
11 Nov 2020   11  
12 Nov 2020   6  
13 Nov 2020   16  
14 Nov 2020   7  
15 Nov 2020   9  
16 Nov 2020   12  
17 Nov 2020   7  
18 Nov 2020   11  
19 Nov 2020   9  
20 Nov 2020   26  
21 Nov 2020   16  
22 Nov 2020   11  
23 Nov 2020   18  
24 Nov 2020   11  
25 Nov 2020   25  
26 Nov 2020   23  
27 Nov 2020   15  
28 Nov 2020   15  
29 Nov 2020   12  
30 Nov 2020   17