สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2020   27  
2 Oct 2020   30  
3 Oct 2020   20  
4 Oct 2020   15  
5 Oct 2020   14  
6 Oct 2020   14  
7 Oct 2020   23  
8 Oct 2020   20  
9 Oct 2020   16  
10 Oct 2020   13  
11 Oct 2020   12  
12 Oct 2020   14  
13 Oct 2020   23  
14 Oct 2020   15  
15 Oct 2020   18  
16 Oct 2020   15  
17 Oct 2020   11  
18 Oct 2020   9  
19 Oct 2020   25  
20 Oct 2020   23  
21 Oct 2020   9  
22 Oct 2020   30  
23 Oct 2020   14  
24 Oct 2020   18  
25 Oct 2020   14  
26 Oct 2020   14  
27 Oct 2020   16  
28 Oct 2020   16  
29 Oct 2020   9  
30 Oct 2020   10  
31 Oct 2020   17