สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2020   10  
2 Jan 2020   16  
3 Jan 2020   20  
4 Jan 2020   27  
5 Jan 2020   13  
6 Jan 2020   18  
7 Jan 2020   16  
8 Jan 2020   19  
9 Jan 2020   24  
10 Jan 2020   13  
11 Jan 2020   12  
12 Jan 2020   8  
13 Jan 2020   23  
14 Jan 2020   24  
15 Jan 2020   29  
16 Jan 2020   21  
17 Jan 2020   22  
18 Jan 2020   18  
19 Jan 2020   80  
20 Jan 2020   102  
21 Jan 2020   5  
22 Jan 2020   8  
23 Jan 2020   6  
24 Jan 2020   8  
25 Jan 2020   13  
26 Jan 2020   15  
27 Jan 2020   20  
28 Jan 2020   16  
29 Jan 2020   13  
30 Jan 2020   18  
31 Jan 2020   16