คุณประโยชน์ของแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์

วันที่:

       แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (Geosynthetic Clay Liner) หรือเรียกย่อๆ ว่า GCL ผลิตจากวัสดุเบนโทไนท์ (Bentonite) และมีชั้นของแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดถักทอ (Woven) และแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดไม่ถักทอ (Non-Woven) เป็นตัวประสานและยึดติดกันกับด้าย ( Needle – Punched ) เป็นวัสดุที่มีการซึมน้ำผ่านได้น้อย ลักษณะของการใช้งานแบบเดียวกับ HDPE Sheet แต่แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์จะมีคุณสมบัติพิเศษนั่นคือ ลักษณะเป็นดินเหนียวอยู่ภายใน เมื่อมีการฉีกขาด ดินเหนียวเหล่านี้สามารถไหลมาอุดรูรั่วในตัวของมันเองได้ เหมาะกับการใช้งานในภาคเกษตรเป็นอย่างมาก อีกทั้งพืชน้ำสามารถขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติ แต่แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ค่อนข้างมีราคาสูง อีกทั้งน้ำหนักที่มากทำให้การขนส่งมีราคาแพงกว่า HDPE Sheet แต่ด้วยคุณสมบัติในการป้องกันการรั่วซึมสูง และด้วยคุณสมบัติในการซ่อมแซมรอยรั่วการเชื่อมของรอยต่อทาบได้เป็นอย่างดีของตัววัสดุและความรวดเร็วในการติดตั้งทำให้แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์เป็นวัสดุที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง


คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ GCL
   - สามารถติดตั้งได้ง่าย
   - ใช้โดยทั่วไปในการป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
   - ใฃ้แทนการป้องกันการรั่วซึมโดยชั้นดินเหนียว
   - เพิ่มปริมาตรการฝังกลบในบ่อฝังกลบขยะ
   - ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของงานดิน
   - ช่วยทำให้การกักเก็บน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   - ช่วยลดปัญหาทางอากาศ ที่เกิดจากการเน่าเสีย
   - ช่วยทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมหลายชนิดลดต้นทุนค่าใช้จ่าย จากโครงการก๊าซชีวภาพ เป็นต้น

แผ่น GCL แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์

แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์

 

 

โครงการที่นิยมใช้แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ ( GCL )
      - บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
      - บ่อบำบัดน้ำเสีย
      - บ่อกักเก็บน้ำดิบ
      - ใช้ร่วมกับแผ่นพลาสติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและป้องกันการรั่วซึม
      - คลอง , เขื่อน
      - หลังคากันซึม

 

 

 

สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด

ที่อยู่ : 26 ซอยบางบอน 3 ซอย 1 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทร : +668 1657 1367,+662 453 1011-13, 091-324-6294, +669 1324 6294
แฟกซ์ : +662 453 1014
อีเมล : premier_energy@hotmail.com
เว็บไซต์ : plr.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : www.plr.co.th/home
เว็บไซต์ : www.premier-lining.com

256
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag