ร้องขอใบเสนอราคา

ชื่อสินค้า จำนวน
shipping cart
แผ่นพีวีซีชนิดยืดหยุ่น
รายละเอียดสินค้า

ชื่อ : แผ่นพีวีซีชนิดยืดหยุ่น
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
แผ่นพีวีซีชนิดยืดหยุ่น : น้ำนับเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อประโยชน์ ให้เกิดผลผลิตในรูปแบบต่างๆ ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบัน ทำให้มนุษย์เราได้พัฒนาจัดสรรการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag