ผลิตภัณฑ์ ( 1 )   แผ่นพลาสติกพีอี สำหรับรองพื้นก่อนเทคอนกรีต