ผลิตภัณฑ์ ( 1 )   แผ่นพลาสติกเคลือบเส้นใยโพลีเอสเตอร์