ผลิตภัณฑ์ ( 1 )   งานติดตั้งแผ่นรองพื้นพลาสติกความหนาแน่นสูง