ผลิตภัณฑ์ ( 1 )   แผ่นรองพื้นพลาสติกความหนาแน่นสูง