แผ่นพลาสติกเคลือบเส้นใยโพลีเอสเตอร์

PVC REINFORCED SHEET
แผ่นพีวีซีเคลือบเส้นใยโพลีเอสเตอร์

แผ่นพลาสติกเคลือบเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการแก้ป้ญหาการยืดตัว และเสริมกำลังของแผ่นพีวีซีที่แบบธรรมดาไม่มีเส้นใย 

ปัญหาส่วนใหญ่ของแผ่นพีวีซีที่ทำบ่อ BIOGAS เกิดจากการเก็บแก๊สมากเกินไป จนแผ่นยืดตัวจนทำให้เกิดปัญหาแผ่นพลาสติกยืดแตกขาด สาเหตุเพราะการยืดตัวทำให้ความหนาของแผ่นลดลง  ซึ่งเป็นอันตรายมากสำหรับการเก็บแก๊ส  ทางบริษัทฯ จึงได้เดินทางไปดูงานและนำเข้าจากหลายประเทศ และผลิตขึ้นหลายแบบเพื่อทดลองใช้ให้เหมาะสมกับอากาศประเทศไทยจนเป็นที่มั่นใจมากขึ้น และได้นำออกสู่ตลาดจนมีลูกค้าสนใจและเปลี่ยนมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆ