แผ่นพีวีซีชนิดยึดหยุ่น

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ชื่อ : แผ่นพีวีซีชนิดยึดหยุ่น
รุ่น : - 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : น้ำนับเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อประโยชน์ ให้เกิดผลผลิตในรูปแบบต่างๆ ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบัน ทำให้มนุษย์เราได้พัฒนาจักสรรการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกันแหล่งน้ำซึ่งนับเป็นจุดแรกของระบบการใช้น้ำก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ เพื่อรองรับประมาณการใช้อย่างเพียงพอ อีกทั้งช่วยให้ระบบนิเวศวิทยาดีขึ้น PML LINER ผลิตจากแผ่นพีวีซีชนิดยึดหยุ่น (Flexible) Polyvinyl Chloride Sheet ขึ้นมาสำหรับใช้งานปูรองอ่างเก็บน้ำ และงานโยธา ซึ่งคุณสมบัติพิเศษ ที่ทนต่อรังสีอุลตร้าไวโอเลต, เชื้อรา และ แรงดึงฉีกขาดได้มาตราฐานตาม มอก.575-2528 เหมาะสำหรับงานตกแต่งส่วนหย่อม, สนามกอล์ฟ มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

ประโยชน์การใช้งาน

- ปูรองอ่างเก็บน้ำ
- ปูรองเขื่อน, ฝ่าย และ คลองชลประทาน
- ปูรองอ่างเก็บกากของเสีย และ บ่อบำบัดน้ำเสีย
- ปูรองอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในขบวนการผลิต
- คลุมแปลงเพาะปลูกพืชสวน
- บ่อ Biogas

 

การออกแบบกรรมวิธีปูอ่างเก็บน้ำ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการใช้งาน ลักษณะภูมิประเทศตลอดจน ลักษณะทางธรรมชาติของพื้นที่บริเวณนั้นๆ ได้แก่ดินเหนียวหรือดินร่วนปนทราย, มีหินแหลมคมหรือไม่, ตลอดจนถึงระบบน้ำจากใต้ดิน เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณา ในการศึกษาเพื่อออกแบบได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับการใช้งาน