แผ่นใยสังเคราะห์

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ชื่อ : แผ่นใยสังเคราะห์
รุ่น : - 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : GEOTEXTILES (แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน) มีส่วนช่วยในการออกแบบ ระบบเก็บกักกากของเสีย มีความสมบูรณ์ขึ้น ทั้งส่วนที่เป็นกากของเสียจากแหล่งชุมชน และกากของเสียที่เป็นวัตถุมีพิษ geotextiles มีบทบาทสำคัญ ในการช่วยให้ออกแบบ การกลบฝังกากของเสีย ประสบความสำเร็จ ซึ่งที่ใช้งานจะรวมถึง

- ช่วยป้องกัน GEOMEMBRANE (แผ่นกันการรั่วซึม) ที่ปูไว้กันความเสียหายเนื่องจาก
   การถูกเจาะทะลุ
- ช่วยเป็นตัวกรองของระบบน้ำเสีย (leachate)
  ลักษณะการใช้งาน
- ใช้ในการซ่อมแซมทางรถไฟ
- เป็นวัสดุกรองชั้นดินและระบายน้ำ
- เสริมกำลังดินงานสร้างทาง
- วัสดุกรองสำหรับ Gabion
- คันดิน