แผ่นใยสังเคราะห์

รหัสสินค้า 27843

ชื่อ : แผ่นใยสังเคราะห์
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
แผ่นใยสังเคราะห์ GEOTEXTILES (แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน) มีส่วนช่วยในการออกแบบ ระบบเก็บกักกากของเสีย มีความสมบูรณ์ขึ้น

ทั้งส่วนที่เป็นกากของเสียจากแหล่งชุมชน และกากของเสียที่เป็นวัตถุมีพิษ geotextiles มีบทบาทสำคัญ ในการช่วยให้ออกแบบ การกลบฝังกากของเสีย ประสบความสำเร็จ ซึ่งที่ใช้งานจะรวมถึง
   - ช่วยป้องกัน GEOMEMBRANE (แผ่นกันการรั่วซึม) ที่ปูไว้กันความเสียหายเนื่องจากการถูกเจาะทะลุ
   - ช่วยเป็นตัวกรองของระบบน้ำเสีย (leachate)
ลักษณะการใช้งาน
   - ใช้ในการซ่อมแซมทางรถไฟ
   - เป็นวัสดุกรองชั้นดินและระบายน้ำ
   - เสริมกำลังดินงานสร้างทาง
   - วัสดุกรองสำหรับ Gabion
   - คันดิน