การติดตั้งแผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง

รหัสสินค้า 27842

ชื่อ : การติดตั้งแผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง
รุ่น : - 
ราคา : ติดต่อผู้ขาย
รายละเอียด : GEOMEMBRANE จะต้องจัดส่งและเก็บรักษาโดยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ได้รับอันตราย และต้องเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยจาก น้ำท่วมขัง ดินโคลน การลักขโมยและการกระทำอย่างอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย

- ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบในการเตรียมงานดิน การปรับสภาพพื้นดินด้านล่างให้แข็งแรง อยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการปู
- บุคลากรที่ทำงานในการต่อรอยตะเข็บจะต้องได้รับการฝึกฝน ให้ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการต่อรอยตะเข็บโดยเฉพาะ
- การเชื่อมแบบ DOUBLE WEDGE เป็นกระบวนการเชื่อมในการปูครั้งแรก ส่วนการเชื่อมแบบ EXTRUSION ใช้เฉพาะในการซ่อมแซมและงานที่ต้องการความละเอียดเท่านั้น (ดังรายละเอียดในรูป) วิธีการทดสอบรอยเชื่อม