แผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง

รหัสสินค้า 27840

ชื่อ : แผ่นพลาสติกความหนาแน่นสูง
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
ขบวนการในการผลิตจะควบคุมอย่างเข้มงวดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะแสดงความหนา ความกว้าง และความยาวของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

- GEOMEMBRANE (HDPE) ผลิตจากเรซิน คุณภาพชั้นหนึ่ง มีความบริสุทธิ์ น้ำหนักโมเลกุลสูง ไม่มีการเจือปนสารอื่น เศษเรซินที่เกิดขึ้นในขณะที่ผลิตอาจนำมาผสมเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้อีกไม่เกิน 2% ไม่มีเรซินชนิดอื่นหรือที่ใช้แล้วนำมาผสมใหม่
- เรซินที่นำมาผลิต GEOMEMBRANE ต้องกำหนดให้สามารถต้านทานสารเคมี และความเสื่อมโทรม อันเกิดจากรังสีอุลตราไวโอเลต
- GEOMEMBRANE จะถูกส่งออกจากโรงงานโดยไม่มีรอยต่อ
- การจัดส่ง และการเก็บรักษา GEOMEMBRANE ต้องเก็บโดยการม้วน ไม่ใช้วิธีพับ