ข่าวสารและประกาศ
โครงการ : โอทาโก้ จ.ตรัง งาน : ติดตั้ง HDPE Sheet Lining & Covered Lagoon
May 16 , 2019
โครงการ : เอี่ยมอีสาน จ.อุบลราชธานี งาน : งานติดตั้งแผ่น HDPE
May 16 , 2019
โครงการ : เอกรัฐพัฒนา จ.นครสวรรค์ งาน : ติดตั้งแผ่น HDPE
May 16 , 2019
โครงการ : อุตสาหกรรมแป้งมันราชสีมา จ.นครราชสีมา งาน : ก่อสร้างระบบ MCL
May 16 , 2019
โครงการ : อายิโน๊ะโมโต๊ะ จ.อยุธยา งาน : ติดตั้ง HDPE Lining บ่อเก็บน้ำ
May 16 , 2019
โครงการ : หนองคายน่าอยู่ จ.หนองคาย งาน : งานติดตั้งแผ่น HDPE
May 16 , 2019
โครงการ : เสิงสางพัฒนาพลังงาน จ.นครราชสีมา
งาน : ออกแบบ และก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ Modified Covered Lagoon ติดตั้ง HDPE Lining &Covered
May 16 , 2019
โครงการ : สำปะหลังพัฒนา จ.ระยอง
งาน : ออกแบบ และก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ Modified Covered Lagoon ติดตั้ง HDPE Lining &Covered
May 16 , 2019
โครงการ : ศรีเจริญปาล์มออยล์ จ.กระบี่ งาน : ติดตั้ง HDPE Sheet Covered Lagoon
May 16 , 2019
โครงการ : ศรีเจริญ ปาล์ม ออยล์ จ.กระบี่
งาน : ออกแบบ และก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ Modified Covered Lagoon ติดตั้ง HDPE Lining &Covered
May 16 , 2019
โครงการ : วิจิตรภัณฑ์ ปาล์มออยล์ (ท่าแซะ) จ.ชุมพร งาน : ติดตั้ง RAINFORCE PVC Covered Lagoon
May 16 , 2019
โครงการ : โรงปาล์มไททาโลว์ จ.สุราษฎร์ธานี งาน : ติดตั้ง HDPE Sheet Lining & Covered Lagoon
May 16 , 2019
โครงการ : โรงงานปาล์มน้ำมัน จ.กระบี่ งาน : ติดตั้งแผ่น PVC Covered Lagoon
May 16 , 2019
โครงการ : เยลเนอรัล สตาร์ซ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา งาน : ติดตั้ง HDPE Covered Lagoon
May 16 , 2019
โครงการ : พีวีดี สตาร์ซ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา งาน : ติดตั้ง PVC Covered
May 16 , 2019
โครงการ : แป้งมันอีสาน จ.นครราชสีมา งาน : ติดตั้ง HDPE Sheet Lining & Covered Lagoon
May 16 , 2019
โครงการ : แป้งมันราชสีมา อ. เสิงสาง จ.นครราชสีมา งาน : ติดตั้ง HDPE Sheet Lining & Covered Lagoon
May 16 , 2019
โครงการ : บ่อรวบรวมน้ำเสียเอทานอล จ.กาญจนบุรี งาน : ติดตั้งแผ่น HDPE และ Geotextile
May 16 , 2019
โครงการ : บ่อขยะเทศบาล จ.ลำปาง งาน : ติดตั้งแผ่น HDPE และ Geotextile
May 16 , 2019
โครงการ : บ่อขยะเทศบาล จ.บุรีรัมย์ งาน : ติดตั้งแผ่น HDPE และ Geotextile
May 16 , 2019
โครงการ : บ่อเก็บน้ำโรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา งาน : ติดตั้ง HDPE Lining บ่อน้ำ
May 16 , 2019
โครงการ : น้ำมันพืชปทุม จ.ปทุมธานี
งาน : ติดตั้ง HDPE Lining & Covered Lagoon ออกแบบ และก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
May 16 , 2019
โครงการ : ไทวา สตาร์ซ จ.ระยอง งาน : ติดตั้ง PVC Covered Lagoon
May 16 , 2019
โครงการ : ไทวา สตาร์ซ จ.นครราชสีมา งาน : ติดตั้งแผ่น HDPE
May 16 , 2019
โครงการ : ไทยเอเชียไรซ์ โปรดักส์ จ.แพร่ งาน : ติดตั้งแผ่น PVC
May 16 , 2019
โครงการ : ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จ.สระบุรี
งาน : ออกแบบ และก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ Modified Covered Lagoon ติดตั้ง HDPE Lining &Covered
May 16 , 2019
โครงการ : ไทยรุ่งเรืองพลังงาน อ.วังม่วง จ.สระบุรี งาน : ติดตั้งแผ่น HDPE ออกแบบ และติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพ
May 16 , 2019
โครงการ : ไทยซานมิเกล จ.กาญจนบุรี งาน : ติดตั้ง PVC Covered Lagoon
May 16 , 2019
โครงการ : ตรังปาล์ม จ.ตรัง งาน : ติดตั้ง PVC Covered Lagoon
May 16 , 2019
โครงการ : โชคยืนยง จ.นครราชสีมา งาน : ติดตั้ง PCV Lining & Covered Lagoon
May 16 , 2019
โครงการ : เจริญสุขแป้งมัน (2005) จ.กำแพงเพชร
งาน : ออกแบบ และก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ Modified Covered Lagoon ติดตั้ง HDPE Lining &Covered
May 16 , 2019
โครงการ : เอกรัฐพัฒนา จ.นครสวรรค์
งาน : ออกแบบ และก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ Modified Covered Lagoon ติดตั้ง HDPE Lining &Covered
May 16 , 2019
โครงการ : เพโทกรีน จ.ขอนแก่น งาน : ติดตั้ง HDPE Sheet Lining & Covered Lagoon
May 16 , 2019
โครงการ : พิทักษ์ ปาล์มออยล์ อ.สิเกา จ.ตรัง งาน : ติดตั้ง PVC Covered
May 16 , 2019
โครงการ : แป้งมันอีสาน จ.นครราชสีมา
งาน : ออกแบบ และก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ Modified Covered Lagoon ติดตั้ง HDPE Lining &Covered
May 16 , 2019
โครงการ : น้ำมันพืชปทุม จ.ปทุมธานี งาน : ก่อสร้างระบบ MCL
May 16 , 2019
โครงการ : แก่นศิริ สตาร์ช จ.ขอนแก่น
งาน : ออกแบบ และก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ Modified Covered Lagoon ติดตั้ง HDPE Lining &Covered
May 16 , 2019
โครงการ : กาญจนาไฮบริด จ.กาญจนบุรี งาน : ติดตั้ง PVC Covered Lagoon
May 16 , 2019
โครงการ : AZBIL Co., Ltd. จ.ชลบุรี งาน : ติดตั้งแผ่น HDPE รองพื้นก่อนเทคอนกรีต
May 16 , 2019