พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล บจก.
ประเภทธุรกิจ : ประมูลก่อสร้าง บ่อฝังกลบขยะ บ่อเก็บน้า
สินค้าหลัก : แผ่นพลาสติกรองพื้นก่อนเทคอนกรีต
Vapor barrier
ปีที่ก่อตั้ง : 2546
ที่อยู่ : 26 ซอยบางบอน 3 ซอย 1 แขวงบางบอน  เขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 10150
โทร :
แฟกซ์ : +662 453 1014
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
รายละเอียด

บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด

          ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 ประกอบธุรกิจหลัก คือ ประมูลก่อสร้าง บ่อฝังกลบขยะ บ่อเก็บน้ำ มีการจัดการระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ มีความรวดเร็วในการทำงาน อีกทั้งประสบการณ์ทำงานที่ยาวนาน และมีการรับประกันผลงานหลังการติดตั้งพร้อมทั้งการบริการหลังการขายจึงทำให้ทางบริษัทเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จนถึงทุกวันนี้

          จำหน่ายและติดตั้งแผ่นพลาสติกรองพื้นก่อนเทคอนกรีต (LDPE) และแผ่นพลาสติก (PVC) พลาสติกความหนาแน่นสูง (HDPE) มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 15 ปี ใช้สาหรับการปูบ่อน้ำกันซึม กักเก็บน้า บ่อฝังขยะ และบ่อไบโอแก๊ส ในปัจจุบันจึงได้มีการขยายธุรกิจเกี่ยวกับระบบไบโอแก๊ส จึงได้จัดตั้ง บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด


          บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด ก่อตั้งเมื่อปี 2549 ประกอบธุรกิจหลัก คือ การติดตั้ง ออกแบบระบบไบโอแก็ส และระบบบำบัดน้ำเสีย นำมาประยุกต์ใช้กับบ่อไบโอแก๊ส สำหรับทำ Covered Lagoons ซึ่งสามารถนำไปใช้กับฟาร์มหมู โรงงานสับปะรด โรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงปาล์ม เอนทานอล และอีกหลายอุตสาหกรรม โดยช่วยลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาเรื่องกลิ่นกับชุมชน ปัญหาเรื่องการจัดการน้ำเสีย เป็นต้น

 

IGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) GEOMEMBRANE
          ในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรม GEOMEMBRANE ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายประการ ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในท้องตลาด และ การผลักดันให้รัฐบาลควบคุมเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมให้เข้มงวดยิ่งขึ้น สิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้ล้วนมีบทบาทสำคัญในการปฎิบัติอุตสาหกรรม GEOSYNTHETIC
          ปัจจุบัน GEOMEMBRANE ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดเพื่อการจัดการกับของเสีย คือ HDPE ซึ่งเป็นโพลีเอททีลีนที่มีความหนาแน่นสูง HDPE สามารถนำมาใช้งานได้ดีกว่าโดยคงมีมาตรฐานด้านความคงทน และ ปลอดภัยสูงสุดในจำนวน GEOMEMBRANE ทั้งหมด
 
ลักษณะและอุปกรณ์และคุณประโยชน์ (FEATURE AND BENEFITS)
          HDPE GEOMEMBRANE ผลิตโดยใช้เครื่องรีดเป็นแผ่นเรียบควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วัตถุดิบ คือ โพลีเอททีลีน บริสุทธิ์คุณภาพเยี่ยม มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ขบวนการผลิตนี้รับประกันความหนาคลาดเคลื่อนไม่เกิน +- 10% จากที่กำหนดไว้ ซึ่งถือว่าเป็นการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดที่สุด ในอุตสาหกรรมนี้โดยเฉลี่ยความหนาของแผ่น HDPE จำกำหนดไว้ให้หนากว่า หรือ เท่ากับขนาด 40 mll (1.0 มม.), 50 mll (1.25 มม.), 60 mll (1.50 มม.), 80 mll (2.00 มม.) และ 100 mll (2.50 มม.) ขนาดความกว้างตั้งแต่ 7 เมตร และ 8 เมตร
 
ความด้านทางสารเคมี (CHEMICAL RESISTANCE)
          ความต้านทางสารเคมีของ LINER เป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดซึ่ง HDPE เป็นสารต้านทานสารเคมีได้ดีที่สุดในจำนวน GEOMEMBRANE ทั้งหมด
 
การแทรกซึมต่ำ (LOW PERMEABILITY)

          HDPE มีคุณสมบัติการแทรกซึมต่ำ ดังนั้นน้ำใต้ดินจะไม่สามารถแทรกซึมผ่าน LINER ได้และแก๊สมีเทนก็จะไม่สามารถระเหยออกไปจากระบบระบายแก๊ส
 
ความต้านทานรังสีอุลตราไวโอเลต (ULTRAVIOLET RESISTANCE)

          HDPE สามารถต้านทานความเสียหายอันเกิดจากรังสีอุลตราไวโอเลต โดยการเพิ่มคาร์บอนแบล็ค ซึ่งช่วยป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลต และไม่มีการใช้ PLASTICIZER ใน GEOMEMBRANE ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการระเหยของ PLASTICIZER อันเนื่องมาจากการได้รับรังสีอุลตราไวโอเลต

 

บริการติดตั้ง ผ้าใยสังเคราะห์ Synthetic เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์  พลาสติกงานก่อสร้าง แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีตและพลาสติกปูพื้นอเนกประสงค์ พลาสติกปูบ่อเก็บน้ำ ท่อneodrain พลาสติกปูพื้น  ท่อ hdp ,ท่อhdpe

 

บริษัท พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล จำกัด (Premier Lining Interplas Co.,Ltd.)
Industry group : Rubber and Plastics
Office : 26 ซอยบางบอน 3 ซอย 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
Tel : 02-453-1011-3
Fax : 02-453-1014
E-mail : Premier_energy@hotmail.com

 

ติดต่อเรา
พรีเมียร์ ไลนิ่ง รีนิวเอเบิล บจก.
* ข้อมูลที่ต้องกรอก  

กรุณาให้ข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ชื่อผู้ใช้ในการติดต่อ
  • อีเมล์ และ เบอร์โทรศัพท์เพื่อทางบริษัทจะได้ติดต่อกลับ
  • ข้อมูลหรือข้อความที่ต้องการติดต่อ